Hoạt động trải nghiệm của khối 2+ 3

Ngày 24/2/2019 khối 2+3 tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS.

Ngày 24/2/2019 khối 2+3 tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS.

HS mối lớp được chia làm 3 đội, thi 3 môn năng khiếu gồm đọc, vẽ và đá cầu.

Các em rất hào hứng tham gia, thể hiện hết khả năng của mình. Qua đấy rèn cho các em có tinh thần đoàn kết, cố gắng học hơn.