CHĂM SÓC DI TÍCH LỊCH SỬ

Hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2018 Liên đội trường tiểu học Kiên Đài tổ chức chăm sóc Di tịch lịch sử quốc gia tại địa phương.

Đây là đợt sinh hoạt ngoại khóa rất có ý nghĩa, nhằm tuyên truyền cho học sinh biết được xưa kia ngay tại đây Bác Hồ và các đồng chi cán bộ cách mạng đã xây dựng và lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa