Lao động làm nhà để xe cho học sinh

Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện" Công đoàn trường tiểu học Kiên Đài đã tổ chức quyên góp mỗi công đoàn 1 ngày lương để làm nhà xe cho giáo viên và học sinh

Trong tháng 11 Công đoàn kết hợp với nhà trường huy động công lao động giáo viên và phụ huynh san nền và đổ nền bê tông với số công hơn 63 ngày công .